Tartalom tolvajok figyelmébe!

A szerzői jogról szóló törvényt a többi szellemi alkotásról szóló törvénytől megkülönbözteti az a szerzői jogból fakadó sajátosság, hogy nincs külön eljárásjogi része, mivel a szerzői jogi oltalom az alkotás létrejöttével együtt ex lege, nem pedig hatósági eljárás útján hozott határozattal keletkezik. A szerzői jogi oltalom ugyanakkor a művet a maga eredeti létrejött formájában védi, védve annak integritását. Az oltalom nem a hatósági eljárás során, a szellemi alkotáshoz fűződően megadott oltalmi körhöz kapcsolódik.
A feltöltéskor minden tartalmam egyedi tartalom volt, melynek egybeni, illetve részbeni másolását, felhasználását nem engedélyeztem senkinek, így azok illegális felhasználása tetemes kártérítés megfizetésével járhat!